تبلیغات
من و خودم - صبح ها زود پاشو!!!
در نگاه كسانی كه پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر میشوی

صبح ها زود پاشو!!!

سه شنبه 2 مهر 1392 10:27 ق.ظ

نویسنده : ماهک

    صبح زود آسمان آبی تر است

     انگشتم را قلم میکنم و  روی آسمان می نویسم دوستت دارم

             و باز دلتنگت می شوم

                من که همیشه همینجا  ایستاده بوده ام

                    نزدبک تر اگر نیامده ام عقب هم نرفتم

                          تو دور شده ای؟

 

 

 

پ.ن

1.ش.ج عزیز عجیب هی میای و میری من  دوست ندارم از هیچکس دل ببرم حتی اگه به اندازه سه ماه یک بار یک

پیام باشه اگر رفتنی بودی چرا آمدی؟

2. چرا میای و هیچی نمیگی میری؟نه واقعا!!!!!!!!!! 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 2 مهر 1392 10:38 ق.ظ