تبلیغات
من و خودم - خواهر!!!
در نگاه كسانی كه پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر میشوی

خواهر!!!

چهارشنبه 8 آبان 1392 12:08 ب.ظ

نویسنده : ماهک

صحن آزادی

ظهر

صدای قرآن

مردم دارن آماده نماز میشن

ایستاده همان وسط و خیره شده به تابوت ها

زن ها  جابه جا میشن و میرن عقب

ایستاده همان وسط و خیره شده به تابوت ها

نماز تمام شد

همه دارن متفرق میشن

ایستاده همان وسط و خیره شده به تابوت ها

تابوت ها را بلند کردن و ....

ایستاده همان وسط و خیره شده به تابوت ها

رفتم نزدیک تر

صدای زمزمه اش را  می شد شنید

محمدم

داداشم

محمدم

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 آبان 1392 11:05 ق.ظ